Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Antimicrobiële resistentie (AMR) waarbij bacteriën in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica is wereldwijd een explosief toenemend probleem. In een interdisciplinair internationaal consortium dat gefinancierd wordt binnen de Nationale Wetenschapsagenda gaat de Universiteit van Amsterdam met verschillende partners de komende 6 jaar onderzoek doen naar nieuwe technologische oplossingen en bewustwording voor dit probleem.

logo NWA

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda verstrekt NWO een subsidie van 9.8 miljoen euro aan het zogeheten DARTBAC-project (Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and Biofilm Assessment Consortium). Het project staat onder leiding van het Maastricht UMC+ en is een samenwerking tussen sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, materiaalwetenschappen, medische wetenschappen, medisch specialistische organisaties, het RIVM, communicatie experts, gezondheidsfondsen en industriële partners. De industrie partners dragen een additionele bijdrage van 1.3 miljoen euro bij aan het budget.

Een groot probleem

Antimicrobiële resistentie (AMR) vergroot het risico op levensbedreigende infecties na een operatie, met slechtere behandelresultaten en een toename van de gezondheidszorgkosten als gevolg. De laatste twintig jaar zijn er geen nieuwe antibiotica meer op de markt gekomen die dit probleem kunnen oplossen. Als het probleem niet wordt aangepakt kunnen in 2050 wereldwijd jaarlijks tien miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van AMR.

Het onderzoek in het DARTBAC-project richt zich op de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele antibiotica, door toepassing van nieuwe materiaaltechnologie. Innovaties op het gebied van biomedische materialen en geavanceerde beeldvormende technieken spelen hierin een sleutelrol. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar bewustwording rond AMR.

Maatschappelijke bewustwording

De Universiteit van Amsterdam zal zich richten op onderzoek naar maatschappelijke bewustwording van AMR, een belangrijk aspect legt een van de onderzoekers Dr. Gert-Jan de Bruijn uit: ‘Het grootste probleem rondom AMR is dat de ernst en de impact ervan onderschat worden door grote delen van de samenleving en medische zorgprofessionals. Hierdoor ontstaat er een situatie van schijnveiligheid.’

In het onderzoek wil De Bruijn begrijpen waar dit gevoel van schijnveiligheid vandaan komt: hiertoe worden in samenwerking met o.a. Universiteit Maastricht, ministerie van VWS en het RIVM uitgebreide historische gegevens geanalyseerd. Ook wordt er uitgebreid gesproken met belanghebbenden, om vanuit een ‘system thinking’ benadering beter te begrijpen hoe Nederland meer bewust gemaakt kan worden van AMR. 'Op basis van deze gesprekken en analyses wordt een bewustmakingscampagne ontwikkeld en geëvalueerd, zodat de technologische oplossingen die worden ontwikkeld het beoogde publiek bereiken, en de ernst en impact van AMR duidelijk zichtbaar worden bij het publiek, patiënten en zorgprofessionals’, legt De Bruijn uit.

Consortium

  • Academische partners: Amsterdam UMC, Leiden UMC, Maastricht UMC+, RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Groningen, UMC Utrecht, Universiteit van Amsterdam & Universiteit Maastricht.
  • Industriele partners: B.Braun Aesculap (DE), BiosparQ (NL), Bonalive (FI), CAM Bioceramics (NL), DSM (NL), MadamTherapeutics (NL), OS-1 (NL), PCI Biotech (NO),& Zorginnovaties Nederland (NL)
  • Overige partners: AMR-Insights, Federatie Medisch Specialisten Kennisinstituut, Nederlandse Orthopedische Vereniging & Reuma Nederland.

Over NWA-ORC

De NWA-ORC-call is onderdeel van het NWA-programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. Het NWO-programma voor de Nationale Wetenschapsagenda kent op dit moment vier hoofdlijnen, die samen uitvoering geven aan de doelen en ambities.

DARTBAC is onderdeel van Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). Dit stimuleert vrij onderzoek via open calls voor meerjarig onderzoek van brede, inter- en transdisciplinaire consortia met een (maatschappelijk) doel, op wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevante onderwerpen met een duidelijke meer­waarde voor een brede, nationale aanpak.

Vragen?

Vragen over het consortium? Neem contact op met de coördinator Maastricht UMC+ (Chris Arts). Zie contactdetails in MUMC# persbericht.

Vragen over specifiek de rol en bijdrage van de Universiteit van Amsterdam? Neem contact op met Gert-Jan de Bruijn.

Dhr. dr. G.J. (Gert-Jan) de Bruijn

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Persuasive Communication