Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor

Cognition, Language and Communication

Opslaan in favorieten

Heb je je ooit afgevraagd hoe denken werkt? Of hoe taal geleerd, verwerkt of geproduceerd wordt? Bij Cognition, Language and Communication (CLC) onderzoek je vanuit de psychologie en de exacte wetenschappen de relatie tussen denken, taal en communicatie. Die combinatie levert je een unieke Bachelor of Science op die je nergens anders in Nederland kunt behalen.

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Cognitiewetenschap

Cognitie, wat is dat eigenlijk? Cognitie omvat kortgezegd alle mentale processen die je iedere dag, al dan niet bewust, inzet voor taken zoals rekenen, muziek, plannen en taal. De studie van cognitie – de cognitiewetenschap – pakt uit allerlei vakgebieden inzichten en methoden mee. Als cognitive scientist krijg je dan ook te maken met psychologie, neurowetenschap, filosofie, kunstmatige intelligentie, logica en taalwetenschap en leer je tussen deze vakgebieden verbindingen te leggen.

Taal en communicatie vormen de ruggengraat van de opleiding. Taal speelt namelijk bij allerlei cognitieve processen een centrale rol. Bij CLC onderzoek je daarom de relatie tussen het menselijke taalvermogen en bijvoorbeeld aandacht, abstract denken, rekenen, het geheugen, logica, overtuigingskracht of het vermogen om te liegen. Met een diploma van deze bachelor op zak kun je je eigen data verzamelen, verwerken, en analyseren. Een CLC’er is een denker en een doener!

Tweetalig

De opleiding heeft een internationale oriëntatie, daarom is veel studiemateriaal in het Engels en krijg je soms ook college in het Engels. Tegelijkertijd leer je om je op een academisch niveau uitstekend uit te drukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede beheersing van beide talen is daarom essentieel om de opleiding succesvol te kunnen volgen.

Is deze bachelor iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in zowel big data als big questions over de mens.
  • Je zoekt een uitdagende opleiding waarin de theorie van cognitie, taal en communicatie centraal staat en je die kennis leert toepassen in eigen onderzoek.
  • Het lijkt je leuk om mee te werken aan onderzoek naar taalverwerking en -productie of sociale verschillen in communicatie. 
  • Je wilt later gaan werken in een functie waarin je actief bezig bent met cognitie, taal en communicatie.

Waarom Cognition, Language and Communication aan de UvA?

  • CLC is een unieke bacheloropleiding die je nergens anders in Nederland kunt volgen. De combinatie tussen geesteswetenschappen en exacte wetenschappen levert je een Bachelor of Science (BSc) op.
  • Je leert verscheidene onderzoeksperspectieven kennen op het terrein van de cognitiewetenschappen, hoe die zich tot elkaar verhouden en wat die van elkaar kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met de opleiding Communicatiewetenschap of Psychologie. Je wordt dus interdisciplinair opgeleid.
  • Ook leer je te reflecteren over de wetenschappelijke en maatschappelijke positie van de cognitiewetenschappen: wat is cognitiewetenschap eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot andere wetenschappen? En welke maatschappelijke bijdrage kan dit vakgebied leveren?

Feiten en cijfers

Wil je weten hoeveel studenten er jaarlijks met de opleiding starten, hoeveel uur je college hebt of wat de studenten van de opleiding vinden?

Deeltijdopleiding

Je kunt Cognition, Language and Communication niet in deeltijd studeren.

Feiten & cijfers
Diploma BSc Cognition, Language and Communication
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 59330