Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een veilige omgeving om te werken en studeren

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

Rapport Externe Commissie Sociale Veiligheid

De externe commissie die in opdracht van het CvB onderzoek heeft gedaan naar (de werking van) het systeem van meldingen en klachten met betrekking tot sociale veiligheid op de UvA, heeft haar adviesrapport uitgebracht. De onafhankelijke commissie adviseert over hoe het huidige systeem van sociale veiligheid kan worden verbeterd.
 

Taskforce Sociale Veiligheid

Van september 2019 tot eind 2020 werkt een taskforce van de UvA aan activiteiten en aanbevelingen voor het versterken van sociale veiligheid. De opvoeringen van het toneelstuk The Learning Curve -die door coronamaatregelen worden verschoven naar 2021- kunnen het onderwerp bespreekbaar maken en inzichten geven voor een passende aanpak. In gesprekken en een online vragenlijst van de taskforce konden studenten en medewerkers perspectieven delen over wat er volgens hen anders zou moeten of kunnen op de UvA. Vanuit diverse invalshoeken krijgen we zo een volledig beeld waar vanuit we verder bouwen aan een integrale aanpak van herkennen, bespreken en voorkomen van ongewenst gedrag.

We werken aan een open, transparante cultuur waarin we elkaar aanspreken op gedrag; wat kun je doen bij ongewenst gedrag en welke hulp is er beschikbaar. We gaan het gesprek aan over de universiteit die we willen zijn en hoe we zorgen voor een prettige en veilige omgeving om te werken en studeren.

De UvA heeft een gedragscode voor alle medewerkers en studenten van de UvA. Ook hebben we samen met de andere Nederlandse universiteiten een statement opgesteld over sociale veiligheid. Lees hieronder de gedragscode, huisregels en het VSNU-statement.