Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Verdiepende gesprekken taskforce sociale veiligheid

Doel van de verdiepende gesprekken

De taskforce sociale veiligheid haalt informatie op voor plannen en aanbevelingen.Daarvoor heeft de taskforce sociale veiligheid in 2019 inventariserende gesprekken gevoerd met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris, Centrale Studentenraad, Amsterdam United en de PhD council. Als verdieping op de inventarisatie worden groepsgesprekken gevoerd met medewerkers en studenten. In deze gesprekken kunnen perspectieven over sociale veiligheid op de universiteit worden uitgewisseld en kunnen deelnemers perspectieven delen over wat er volgens hen anders zou moeten of kunnen op de UvA. 

Wil je wel je ervaringen en perspectieven delen maar kun je niet deelnemen in september, of wil je liever niet deelnemen aan een groepsgesprek? De Taskforce vindt het belangrijk dat iedereen die wil bijdragen daarvoor de kans krijgt. Via deze vragenlijst kunnen medewerkers en studenten hun perspectieven schriftelijk delen.

Planning en organisatie verdiepende gesprekken

De taskforce sociale veiligheid had deze gesprekken al in het voorjaar gepland, maar deze groepsgesprekken konden niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom is er in juli een pilot gehouden voor online groepsgesprekken en volgen er in september meer verdiepende groepsgesprekken voor studenten, onderzoekers en docenten, leidinggevenden, OBP’ers en medewerkers in de patiëntenzorg.

De online sessies vinden plaats onder begeleiding van Liza Mügge (voorzitter taskforce sociale veiligheid en UHD politicologie) en één van de leden van de taskforce sociale veiligheid. Zij worden ondersteund door projectmedewerker Iris Kingma. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig. We vragen toestemming om gegevens en data te verzamelen en verwerken, zie daarvoor de informatie over geïnformeerde toestemming (’informed consent’) via onderstaande links.

NB: Wil je een bepaald probleem liever persoonlijk bespreken, kijk dan op uva.nl/socialeveiligheid voor een vertrouwenspersoon of een andere persoon of instantie die je kan helpen als je te maken hebt met ongewenst gedrag of onveilige situaties aan de UvA.

Nederlandstalige online groepsgesprekken

Online group sessions in English

Wil je wel je ervaringen en perspectieven delen maar kun je niet deelnemen in september, of wil je liever niet deelnemen aan een groepsgesprek? De Taskforce vindt het belangrijk dat iedereen die wil bijdragen daarvoor de kans krijgt. Via deze vragenlijst kunnen medewerkers en studenten hun perspectieven schriftelijk delen.