Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Taskforce sociale veiligheid

Tot eind 2020 werkt een UvA-taskforce aan het versterken van de sociale veiligheid van medewerkers en studenten. De taskforce inspireert, spoort verbeteringen aan op het gebied van sociale veiligheid en houdt overzicht over lopende verbeteringen.

De taskforce maakt een plan van aanpak voor het versterken van sociale veiligheid aan de UvA en inventariseert lopende acties, initiatieven en voorstellen in 4 domeinen:

  • Bouwen aan een veilige universiteit (versterken van organisatie en preventie)
  • Snelle hulp als het nodig is (borgen van signalen en afhandelen van vragen/klachten/incidenten)
  • Veiligheid in kaart (monitoren en signaleren)
  • Een veilige campus voor iedereen (fysieke en online omgeving)

In 2019 heeft de taskforce inventariserende gesprekken gevoerd met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris en PhD council. Als verdieping op de inventarisatie worden verder gesprekken gevoerd met medewerkers en studenten. Daarnaast werkt de taskforce aan aanbevelingen op het gebied van cultuur, beleid en communicatie. De vindbaarheid en bekendheid van de verschillende loketten waar medewerkers terecht kunnen is verbeterd en daar zal meer bekendheid aan worden gegeven in een campagne die volgend collegejaar start. Om het gesprek over sociale veiligheid te stimuleren, wordt het toneelstuk The Learning Curve opgevoerd op alle campussen. De planning hiervan is door de coronamaatregelen verschoven van 2020 naar 2021.

Vragen of suggesties?

Vragen of suggesties voor de Taskforce kun je doorgeven via dit reactieformulier:

Wil je meepraten over sociale veiligheid?

De Taskforce organiseert een reeks verdiepende groepsgesprekken over sociale veiligheid. Je kan je ervaringen en perspectieven ook delen via een vragenlijst.