Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Beleidskader Diversiteit

De Nota Diversiteit geeft een kader voor diversiteit en inclusie voor de UvA en wordt gebruikt als uitgangspunt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de faculteiten en diensten.

Met de Nota Diversiteit willen we nieuwe activiteiten starten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving, en bestaande initiatieven versterken die studenten, faculteiten, diensten en diversity officers binnen de UvA zijn gestart.

In de Nota diversiteit staan vier thema’s centraal:

 • toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is
 • succesvol samenwerken in divers samengestelde teams
 • werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond
 • identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling

Per thema wordt aangegeven wat het reeds ontwikkelde beleid is, hoe de implementatie daarvan ter hand wordt genomen en welke nieuwe projecten UvA-breed opgepakt gaan worden.

Infographic Nota Diversiteit
 • Uitgeschreven tekst Infographic Nota Diversiteit

  Nota Diversiteit

  Waarom een Nota Diversiteit?

  De Nota Diversiteit geeft een kader voor diversiteit en inclusie: hier kunnen faculteiten en diensten hun diversiteitsbeleid op baseren. 

  Op welke vraag geven we antwoord in de nota diversiteit?

  Hoe kan de UvA zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot?

  Met de Nota Diversiteit willen we:

  • Nieuwe activiteiten starten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving.
  • Bestaande initiatieven versterken die studenten, faculteiten, diensten en diversity officers binnen de UvA zijn gestart.

  Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is.

  • Nieuw: Ondersteunen van studenten met een functie-beperking bij het vinden van stages.
  • Nieuw: Meet your Mentor: Instroom van studenten met migratie-achtergrond op de arbeidsmarkt verbeteren.

  Succesvol samenwerken in divers samengestelde teams.

  • Nieuw: Actief aanbod van diversiteit en inclusie trainingen en workshops met bewezen effectiviteit (voor studenten en medewerkers).
  • Voortzetten: Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in BKO en leiderschapstrainingen.

  Werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van mede-werkers met een diverse achtergrond.

  • Nieuw: Streven 50% van alle hoogleraars-posities vanaf nu te laten invullen door vrouwen.
  • Nieuw: Talentenprogramma voor gepromoveerden met migratie-achtergrond: 7 tenure posities.

  Identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

  • Voortzetten: De rol voor de Chief Diversity Officer en de Diversity Officers bij het organiseren van uitwisseling van kennis en kunde over diversiteit en inclusie.

  Hierboven staan voorbeelden van bestaande en nieuwe initiatieven in de nota. Benieuwd naar alle initiatieven? Lees het volledige beleidskader op uva.nl/diversiteit.

Totstandkoming

Het College van Bestuur is over de uitvoering van de diversiteitsnota in gesprek gegaan met de universitaire gemeenschap en met de medezeggenschap. Medewerkers en studenten hadden de mogelijkheid te reageren, onder andere via het online platform denkmee.uva.nl. Deze reacties zijn verwerkt en een bewerkte versie van de nota is vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschap (COR en CSR). De nota is vastgesteld in de zomer van 2019.

Copyright: UvA
De Nota Diversiteit beschrijft hoe wij kunnen zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot. Geert ten Dam

Amsterdams Akkoord voor Inclusief Hoger Onderwijs

Op maandag 21 september 2020 tekende de Universiteit van Amsterdam samen met acht andere hogeronderwijsinstellingen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.