Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Privacy

Op deze pagina:

De UvA neemt privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. De UvA gaat zorgvuldig om met gegevens van medewerkers, studenten, deelnemers aan onderzoek en andere bij de UvA betrokken personen.

Al in 2003 was de UvA actief met een project gericht op de invoering van maatregelen rondom de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). En ook op de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de UvA zich goed voorbereid en zijn diverse maatregelen in de processen van de UvA ingebed. De UvA zal continu blijven anticiperen op de ontwikkelingen rondom de AVG.

De AVG is een stap voorwaarts op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en geeft burgers in de hele Europese Unie meer zeggenschap en rechten over hun gegevens. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden.

In deze Privacyverklaring informeert de UvA u over de wijze waarop de UvA met uw persoonsgegevens omgaat