Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan waarbinnen studenten en docenten op het meest lokale niveau (een opleiding of cluster van opleidingen) overleggen over de kwaliteit van het verzorgde onderwijs en de organisatie daarvan. In dat kader adviseert de OC over de opzet van curricula, de kwaliteitsbewaking en de beleidsvorming.

De OC beoordeelt de onderwijs- en examenregeling (OER) en de uitvoering daarvan en brengt (ongevraagd) advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Handreiking opleidingscommissies

De Universiteit van Amsterdam hecht groot belang aan het goed functioneren van de opleidingscommissies. De Handreiking opleidingscommissies biedt meer informatie over de taken en functies van de opleidingscommissies en geeft praktische adviezen.

Professionalisering opleidingscommissies

De UvA biedt workshops die opleidingscommissieleden kunnen volgen om verder te professionaliseren. Het centrale workshopaanbod, voor zover aanwezig, vind je op deze pagina. Raadpleeg daarnaast ook de website van je faculteit en opleiding voor nadere informatie en de lokale professionaliseringsmogelijkheden.

 • Training Kwaliteitszorg en UvA Q - januari 2021

  De opleidingscommissie heeft als taak om de manier waarop het onderwijs wordt uitgevoerd te beoordelen. Dat doet zij onder meer door te kijken naar (UvA Q) studentenfeedback. De UvA organiseert in januari een workshop, zodat opleidingscommissies hun taak zo effectief mogelijk kunnen vervullen.

  Tijdens deze workshop zal eerst kort worden stilgestaan bij de kwaliteitszorgcyclus die opleidingen en vakken doorlopen om tot verbeteringen van de onderwijskwaliteit te komen en de rol van de opleidingscommissie daarbinnen. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de rol van studentenfeedback en worden de mogelijkheden van het evaluatiesysteem UvA Q geïntroduceerd. In het tweede (interactieve) uur zullen de deelnemers in groepjes aan de slag gaan en oefenen met het lezen van verschillende varianten van evaluatierapportages.

  De training wordt verzorgd door Wouter Schrover, beleidsmedewerker onderwijs bij Academische Zaken, en Tetje Timmermans, institutional researcher bij Bestuurlijke Informatie en verantwoordelijk voor UvA Q.

  Datum en tijd

  De training wordt 3 keer aangeboden:

  • Maandag 18 januari, 15.00-17.00 uur, Engelstalig (inschrijven is niet meer mogelijk)
  • Dinsdag 19 januari, 15.00-17.00 uur, Nederlandstalig (inschrijven is niet meer mogelijk)
  • Maandag 25 januari, 15.00-17.00 uur, Engelstalig

  De training vindt online plaats (via Zoom). De training is toegankelijk voor student- en docentleden van opleidingscommissies.

  Aanmelden

  Aanmelden kan tot uiterlijk 18 januari via het onderstaande formulier.