Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Bestuur

Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit zes leden: 1 voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam, met uitzondering van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA). Momenteel wordt er nog gezocht naar een vertegenwoordiger van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Promovendi van het AMC zijn verenigd in de eigen promovendivereniging APROVE. Hieronder vind je informatie over de huidige bestuursleden van de Centrale Promovendiraad.

Debby ten Hove
Debby ten Hove

Debby ten Hove, Voorzitter– Faculteit der Maatschappij - en Gedragswetenschappen

Debby ten Hove is promovendus binnen het Research Institute of Child Development and Education. Haar onderzoek focust op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid coëfficiënten voor afhankelijk data. Zij onderzoekt de bruikbaarheid van verschillende coëfficiënten voor gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt, waar nodig, alternatieven. Debby is promovendus sinds september 2018 en vertegenwoordigt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in de Centrale PhD Council sinds november 2019.

Raviar Karim

Raviar Karim – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Raviar Karim is promovendus bij de afdeling Actuarial Science and Mathematical Finance. Zijn onderzoek richt zich op de wiskundige eigenschappen van besmettingsprocessen en hun toepassingen. Het doel is om aannames op de parameters van het model te versoepelen om algemenere wiskundige resultaten te vinden en nieuwe uitbreidingen van het model te onderzoeken. De toegevoegde flexibiliteit maakt het model breder inzetbaar en daarmee kunnen besmettingseffecten gekwantificeerd worden. Raviar is promovendus sinds september 2019 en vertegenwoordigt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in de Centrale Promovendiraad.

Wouter Elburg
Wouter Elburg

Wouter van Elburg – Faculteit der Geesteswetenschappen

Wouter van Elburg is promovendus bij de leerstoelgroep architectuurgeschiedenis binnen de Amsterdam School of Historical Studies (ASH). Hij doet onderzoek naar de historische ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis. Met behulp van typologische analyse van grote aantallen plattegronden wil hij een overzicht creëren van de morfologische ontwikkelingen van verschillende vertrekken in het woonhuis tussen ca. 1500 en het einde van de twintigste eeuw. Wouter begon zijn onderzoek in december 2017 en vertegenwoordigt sinds januari 2019 de Faculteit der Geesteswetenschappen in de Centrale Promovendiraad.

Lisa Teichmann
Lisa Teichmann

Lisa Teichmann – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Lisa Teichmann is een PhD kandidaat bij het Swammerdam Instituut voor Life Sciences. Zij richt zich op de moleculaire mechanismen die leiden tot de novo resistentie bij blootstelling aan sub-lethal concentraties van antimicrobiële stoffen. Door het manipuleren van verschillende genen die op hun beurt een rol spelen in door stres gereguleerde processen in Escherichia coli,  probeert ze te onderzoeken wat de invloed van deze cellulaire mechanismen op het krijgen van antimicrobiële resistentie is.

Lisa is in oktober 2019 begonnen met haar PhD en is sinds maart 2020 lid van de Centrale promovendiraad als vertegenwoordiger van de FNWI.

Debadatta Bose

Debadatta Bose - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Debadatta Bose is promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid binnen het Amsterdam Centre for International Law (ACIL) en het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT). Zijn onderzoek gaat over de juridische aansprakelijkheid van transnationale ondernemingen die direct gelinkt zijn aan impact op mensenrechten, denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor mensenrechten van Shell’s boringen in Nigeria. Zijn benadering combineert internationaal recht met privaatrechtelijke theorie om te testen of aansprakelijkheid van zulke ondernemingen voor hun mensenrechten-impact ver weg conceptueel houdbaar is. Debadatta startte zijn promotie-onderzoek in september 2019 en representeert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de centrale promovendiraad sinds september 2020.

Danuta Mazurel
Danuta Mazurel

Danuta Mazurel – Faculteit der Tandheelkunde

Danuta Mazurel is een PhD kandidaat aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Ze bestudeerd het gebruik van orale biofilms ter preventie van caries, door middel van in vitro modelsystemen waarin de complexe gemeenschappen van microben in de mond verwerkt zijn. Ze startte haar PhD in 2019, en vertegenwoordigd de gedeelde faculteit van tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam sinds Maart 2020.