Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Media, communicatie en privacy

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van media, communicatie en privacy.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Foto: onbekend

Prof. dr. Beate Roessler

Beate Roessler is hoogleraar Filosofie. Zij specialiseert zich in de waarde van de privésfeer voor de autonomie van personen en voor burgers in een liberale samenleving, in conflicten tussen veiligheid en privésfeer, rechtvaardigheid, autonomie en gelijke kansen voor vrouwen.

Mw. prof. dr. B. (Beate) Roessler

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs

Zuiderveen-Borgesius, Frederik, FdR, Informatierecht
Foto: Dirk Gillissen

Dr. Frederik Zuiderveen Borgesius

Frederik Zuiderveen Borgesius doet onderzoek naar online data en privacy. Zijn expertisegebieden zijn privacy, surveillance, persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting, cookies, online tracking en veiligheidsdiensten, prijsdiscriminatie en discriminatie.

T: +31 (0)20 525 3921

Dhr. dr. F.J. (Frederik) Zuiderveen Borgesius LLM

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht

mw. prof. dr. Natali Helberger, medwereker FdR, hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van informatie
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Natali Helberger

Natali Helberger is hoogleraar Informatierecht. Ze doet onderzoek naar hoe de rol en juridische positie van de gebruiker van informatie verandert onder invloed van informatietechnologie en sociale en economische omstandigheden. Ook kijkt zij naar de implicaties hiervan voor de juridische positie, rechten en plichten van informatiegebruikers onder het huidige en toekomstige informatierecht. Belangrijke aandachtsgebieden in haar onderzoek zijn media en data analytics, profilering, social media, privacy en de rechten van gebruikers.

Mw. prof. dr. N. (Natali) Helberger

Bestuur en Bestuursstaf

dhr. prof. dr. Mark Deuze, medewerker FGw, hoogleraar Mediastudies, i.h.b. journalistiek
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Mark Deuze

Mark Deuze is hoogleraar Mediastudies. Hij doet onderzoek naar de positie van journalisten op de arbeidsmarkt, de impact en invloed van nieuwe media op het alledaagse leven, digitale cultuur en de creatieve industrie.

Dhr. prof. dr. M.J.P. (Mark) Deuze

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Media & Cultuur

Oosten - J - M - F - van
Foto: Bram Belloni

Dr. Annemarie van Oosten

Annemarie van Oosten is communicatiewetenschapper. Ze doet onderzoek naar media, en met name sociale media, in relatie tot de seksualiteit van adolescenten en jong volwassenen.

 

Mw. dr. J.M.F. (Annemarie) van Oosten

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Youth & Media Entertainment

de Vreese, Claes
Foto: Bram Belloni

Prof. dr. Claes de Vreese 

Claes de Vreese is hoogleraar Communicatiewetenschap. Hij doet onderzoek naar de Europese Unie, politieke journalistiek, verkiezingscampagnes en de inhoud en effecten van nieuwsmedia op publieke opinie en gedrag.

Dhr. prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Communication & Journalism

dhr. prof.dr. H.B.M. (Huub) Wijfjes
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Huub Wijfjes

Huub Wijfjes is mediahistoricus en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie. Zijn expertisegebieden zijn mediageschiedenis, televisiegeschiedenis, omroep-en mediabeleid, journalistiek, politiek en media, publieke omroep.

T: +31 (0)20 525 2980 / 6321
E: h.b.m.wijfjes@uva.nl

Dhr. prof. dr. H.B.M. (Huub) Wijfjes

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Media & Cultuur

Putte - S - J - H - M - van - den

Prof. dr. Bas van den Putte

Bas van den Putte is hoogleraar Gezondheidscommunicatie. Zijn onderzoek richt zich op het evalueren van en vergroten van de effectiviteit van on- en offline (interpersoonlijke) communicatie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld adolescenten, jongeren en volwassenen).

Dhr. prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Persuasive Communication

Kristina Irion_Information Law Research Master

Dr. Kristina Irion

Kristina Irion is universitair docent. Haar onderzoek richt zich op EU-informatierecht en openbaar beleid, in het bijzonder de bescherming van privacy en persoonsgegevens, transnationale datastromen en gegevensbeheer.

Mw. dr. K. (Kristina) Irion

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht

dhr. prof. dr. Hans Beentjes, medewerker FMG, hoogleraar Algemene Communicatiewetenschap, foto Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Hans Beentjes

Hans Beentjes is hoogleraar Algemene Communicatiewetenschap en doet onderzoek naar media-effecten. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag welke specifieke boodschapkenmerken het optreden van effecten bevorderen of juist verhinderen.

Dhr. prof. dr. J.W.J. (Hans) Beentjes

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Youth & Media Entertainment

dhr. prof. dr. Rens Vloegenthart, medewerker FMG, hoogleraar Comunicatiewetenschap, i.h.b. media en organisaties

Prof. dr. Rens Vliegenthart

Rens Vliegenthart is hoogleraar Communicatiewetenschap en doet onderzoek naar mediaberichtgeving van politieke actoren en sociale bewegingen. Zijn expertisegebieden zijn: politieke communicatie, verkiezingscampagnes en de relatie tussen journalisten en politici.

Dhr. prof. dr. R. (Rens) Vliegenthart

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Corporate Communication

Kruikemeier, Sanne, FMG, Political Communication & Journalism

Dr. Sanne Kruikemeier 

Sanne Kruikemeier is communicatiewetenschapper. Haar onderzoek richt zich op de rol van sociale media tijdens verkiezingen (en daarbuiten). Daarnaast doet zij onderzoek naar de gevolgen van online nieuwsgebruik. Tot slot richt haar onderzoek zich op de rol van de journalist in een veranderend medialandschap. 

T: +31 (0)6 5166 7266
E: S.Kruikemeier@uva.nl

Mw. dr. S. (Sanne) Kruikemeier

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Communication & Journalism