Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Promotiearchief

Resultaten: 81 - 120 van 4624
Resultaten: 81 - 120 van 4624
 • Gepersonaliseerde marketingcommunicatie in context
  22 jun 2020 11:00 Promotie
  Adverteerders kunnen een breed spectrum aan gegevens over consumenten gebruiken in marketingcommunicatie, om deze aan te passen aan persoonlijke kenmerken, interesses en gedrag. Gepersonaliseerde ...
 • Nieuwe media in het transformerende museum
  19 jun 2020 14:00 Promotie
  Sociaal, grassroots, toegankelijk, empowering, interactief, community, democratisch, samenwerking, participatie, keuze, creativiteit – termen zoals deze verwijzen naar een veelgehoorde retoriek met betrekking tot ...
 • Gebarentaal als tweede taal leren
  19 jun 2020 13:00 Promotie
  Eveline Boers-Visker onderzoekt het verwerven van Nederlandse Gebarentaal (NGT) als tweede taal door volwassen NGT-leerders die een gesproken taalachtergrond hebben. Deze leerders zijn bimodale taalleerders: ze ...
 • De opkomst van de Franse fonologie
  19 jun 2020 12:00 Promotie
  Jan-Willem van Leussen presenteert een computationeel kader om de verwerving van spraakklanken te modelleren. Hij betoogt dat hiervoor niet alleen fonologische, maar ook niet-fonologische niveaus van representatie ...
 • Het hartgeleidingssysteem: ontwikkeling en functie
  19 jun 2020 11:00 Promotie
  Dhr. J.H. van Weerd promoveert op het proefschrift ‘Transcriptional Control of Cardiac Conduction System Development and Function’.
 • Versnelde cardiovasculaire flow-MRI
  19 jun 2020 10:00 Promotie
  Mw. E.S. Peper promoveert op het proefschrift ‘Accelerated Cardiovascular Flow MRI’.
 • Schattingsmodellen in de psychopathologie
  18 jun 2020 14:00 Promotie
  Tot recentelijk waren toegepaste onderzoekers in het veld van de psychopathologie in het veld van netwerkmethoden beperkt tot het gebruik van slechts enkele modellen. Door schattingsmethoden te ontwikkelen, hoopt ...
 • Verborgen uitlijntralies meten met licht en geluid
  18 jun 2020 12:00 Promotie
  De ambitie om Moore’s Law voort te zetten heeft in de halfgeleiderindustrie geleid tot het introduceren van een radicaal nieuw type flashgeheugen, genaamd ‘3D-NAND’. Tijdens de fabricage van een 3D-NAND-geheugenchip ...
 • Parallelle trainingsdata verbeteren voor machinevertalingen
  18 jun 2020 11:00 Promotie
  Machinevertalen is het automatisch vertalen van tekst tussen verschillende talen. Om een machinevertalingssysteem goed te trainen, moet het blootgesteld worden aan veel parallelle trainingsdata, d.w.z., verzamelingen ...
 • Statistisch leren bij kinderen met dyslexie
  18 jun 2020 10:00 Promotie
  Een domeinoverstijgend leermechanisme draagt bij aan het leren van abstracte patronen en regels op basis van de statistische eigenschapen van ‘input’ (bijvoorbeeld taal). Merel van Witteloostuijn richt zich op de ...
 • Op zoek naar topologische supergeleiders
  17 jun 2020 15:00 Promotie
  Topologische quantummaterialen hebben tot grote belangstelling geleid voor de zoektocht naar elektronische niet-triviale fasen. Naar verwachting zullen er dankzij deze ontwikkeling meer exotische ontdekkingen gedaan ...
 • Kunnen we de behandeling van beroertes verbeteren?
  17 jun 2020 14:00 Promotie
  Mw. L.S. Kuhrij promoveert op het proefschrift ‘Evaluating the Quality and Timing of Stroke Care in the Netherlands: Can We Do Better?’.
 • Taalverwerking met artificiële neurale netwerken
  17 jun 2020 13:00 Promotie
  Artificiële neurale netwerken zijn opmerkenswaardig goed geworden als modellen voor verschillende natuurlijke taalverwerkingstaken. Dieuwke Hupkes onderzoekt of deze netwerken gebruikt kunnen worden om meer over ...
 • Fusarium oxysporum: endofieten versus pathogene stammen
  17 jun 2020 12:00 Promotie
  De schimmel Fusarium oxysporum (Fo) omvat zowel ziekmakende (pathogene) als niet-pathogene stammen. Niet-pathogene Fo-stammen koloniseren het wortelstelsel van de plant zonder dat deze daar ziektesymptomen van krijgt ...
 • Aandachtbiases: hoe worden ze opgeroepen?
  17 jun 2020 11:00 Promotie
  Individuen met een sociale angststoornis ervaren een intense angst dat anderen hen in sociale situaties negatief zullen beoordelen. Deze angst zorgt ervoor dat sociale situaties meestal vermeden worden of als zeer ...
 • Fusarium oxysporum: veroorzaker verwelkingsziekte én biocontroller
  17 jun 2020 10:00 Promotie
  Francisco de Lamo Ruiz richt zich in zijn onderzoek op Fusarium oxysporum (Fo), een wortel-koloniserende schimmel die een negatief, positief of neutraal effect kan hebben op de gastheerplant die het infecteert. ...
 • Structurele componenten van een supramoleculaire kooi
  16 jun 2020 16:00 Promotie
  De natuur gebruikt enzymen om chemische omzettingen met zowel hoge selectiviteit als hoge activiteit te behalen. Deze enzymen bestaan uit een unieke lange aminozuur polymeer, opgevouwen op een zeer specifieke manier ...
 • Therapieën voor de kritiek gewonde microcirculatie
  16 jun 2020 14:00 Promotie
  Dhr. P.O. Guerci promoveert op het proefschrift ‘Current and New Therapies for the Critically Injured Microcirculation’.
 • Logische aspecten van leren
  16 jun 2020 12:00 Promotie
  Ana Lucia Vargas Sandoval onderzoekt leren en het verband met kennis en overtuigingen met een formele aanpak. Hierbij concentreert ze zich vooral op inductief redeneren, het proces van het trekken van algemene ...
 • Rookvrije scholen: implementatie en impact
  15 jun 2020 14:00 Promotie
  Dhr. M. Schreuders promoveert op het proefschrift ‘Smoke-free School Policies: Understanding their Implementation and Impact by Using the Realist Approach’.
 • Volledige CT-scan na ernstig letsel
  12 jun 2020 14:00 Promotie
  Dhr. K. Treskes promoveert op het proefschrift ‘Immediate Total-body CT Scanning after Severe Trauma’.
 • Hyperboliciteit en semigroepswerkingen in complexe dynamische systemen
  12 jun 2020 12:00 Promotie
  Lorenzo Guerini bestudeert verschillende typen complexe dynamische systemen. Hij maakt hierbij gebruikmakend van methoden uit de theorie van hyperbolische systemen en semigroepdynamica. Zijn belangrijkste doel is te ...
 • Oneerlijke bedingen in het contractenrecht
  12 jun 2020 11:00 Promotie
  De regulering van oneerlijke bedingen is een centraal en actueel thema in het Europese contractenrecht. Candida Leone doet een aanzet voor een gedeeltelijke heroriëntatie van het debat over oneerlijke bedingen. ...
 • Werking van neurohumorale aritmogene mechanismen
  12 jun 2020 10:00 Promotie
  Mw. J. Neefs promoveert op het proefschrift ‘Neurohumoral Arrhythmogenic Mechanisms and the Treatment of Atrial Fibrillation’.
 • Controle van tuberculose in Colombia
  11 jun 2020 16:00 Promotie
  Hanna Henao-Vanegas analyseert het gelaagde volksgezondheidsssysteem van Colombia en de sociale complexiteiten van tuberculosezorg en -controle. Vervolgens richt ze zich onder meer op de ervaringen en praktijken van ...
 • Interacties tussen mensen en stenen in Testaccio
  11 jun 2020 15:00 Promotie
  Anna Vos is in haar onderzoek op zoek naar een andere manier om te conceptualiseren hoe wij steden maken. In plaats van de tweedeling tussen bouwen als activiteit van ‘professionals’ en wonen als activiteit van ...
 • Oplosbare stents in de dagelijkse praktijk
  11 jun 2020 14:00 Promotie
  Dhr. R.Y.G. Tijssen promoveert op het proefschrift ‘Bioresorbable Vascular Scaffold in Routine Clinical Practice; Insights from Long-term Follow-up and Quantitative Coronary Imaging’.
 • Schadelijke belastingconcurrentie in de Europese Unie
  11 jun 2020 11:00 Promotie
  Martijn Nouwen onderzoekt de ‘Code of Conduct for Business Taxation’ en de activiteiten van haar bestuursorgaan: de Europese Gedragscodegroep. Hij gaat na hoe effectief de groep is geweest in de strijd tegen ...
 • Statistisch leren bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
  11 jun 2020 10:00 Promotie
  Kinderen verschillen in het (ogenschijnlijke) gemak waarmee zij de klanken, woordbetekenissen en grammaticale regels van hun moedertaal leren. Sommige kinderen hebben zoveel moeite met het leren van taal dat het ...
 • TB-vaccinaties in Kenia
  10 jun 2020 15:00 Promotie
  Dhr. V.N. Nduba promoveert op het proefschrift ‘TB Vaccine Trials in Kenya: Preparation and Implementation’.
 • Gender, natuur en kapitalisme in Ecuador
  10 jun 2020 14:00 Promotie
  Mw. M.L. Galarza Suárez: Toxic Tropics: Gender, Nature and Capitalist Transformations in the Southern Coast of Ecuador.
 • Verbeteren van t-cel functies
  10 jun 2020 13:00 Promotie
  Dhr. J.J. Freen promoveert op het proefschrift ‘FISHing out the Good Guys: Enhancing T Cell Effector Function’.
 • Kaakpijn identificeren bij ouderen met dementie
  10 jun 2020 11:00 Promotie
  Liza van de Rijt stelt vast dat het aantal ouderen met dementie de afgelopen decennia enorm is toegenomen. Als gevolg van toenemende co-morbiditeit, verminderde zelfzorg en langer behoud van eigen tanden worden meer ...
 • De Stewardship Code voor institutionele beleggers
  10 jun 2020 10:00 Promotie
  Dhr. J.J. Kloosterman: De Stewardship Code voor Institutionele Beleggers.
 • Het trapeziometacarpale gewricht verlichten
  9 jun 2020 15:00 Promotie
  Dhr. P. Cernohorsky promoveert op het proefschrift ‘Illuminating the Trapeziometacarpal Joint: Dawn for Optical Coherence Tomography in Osteoarthritis’.
 • Kwantitatieve analyse van belastingontwijking door OFC’s
  9 jun 2020 14:00 Promotie
  Belastingontwijkers proberen bedrijfswinsten gemaakt in het ene land om te zetten in (financiële) winst op een offshore financial center (OFC). Deze financiële winsten worden dan tegen een extreem laag tarief belast. ...
 • Eigendomsgrondrecht en belastingen
  9 jun 2020 12:00 Promotie
  Tjebbe Gerverdinck onderzoekt een specifiek grondrecht dat (negatief) beperkingen kan stellen aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied: het recht op ongestoord genot van eigendom. Het Europees Hof voor de ...
 • Deconvolutie van de Interleukin-17-route bij spondyloartritis
  8 jun 2020 14:00 Promotie
  Mw. J. Chen promoveert op het proefschrift ‘Deconvolution of the Interleukin-17 Pathway in the Pathobiology of Spondyloarthritis’.
 • Immuniteit ontrafelen bij chronische lymfatische leukemie
  5 jun 2020 14:00 Promotie
  Mw. I. de Weerdt promoveert op het proefschrift ‘Unraveling immunity in chronic lymphocytic leukemia: therapeutic implications’.
 • Psychedelische effecten van drugs
  5 jun 2020 13:00 Promotie
  Mw. S. Mishra promoveert op het proefschrift ‘Drug-Craft: On the Configurations of Psychedelic Efficacies’.