Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Corona: Reizen

We volgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat vaak vaak om maatwerk. Neem daarom altijd contact op met je leidinggevende of contactpersoon bij de faculteit om te overleggen over de voor jouw specifieke situatie.

More specific questions and answers for international students can be found here.

Veelgestelde vragen

 • Waar vind ik actuele informatie over (terug) reizen naar Nederland?

  Het antwoord op de meeste vragen vind je door de Reischeck van de RIjksoverheid in te vullen.

 • Waar vind ik actuele informatie over reizen naar het buitenland?

  De Rijksoverheid biedt actuele informatie over reizen naar het buitenland. 

 • Wat betekenen de kleurcodes voor het onderwijs?

  De impact van de reisadviezen op de UvA is als volgt:

  Geel advies: (Let op, veiligheidsrisico’s)

  Studenten en medewerkers houden zelf de ontwikkelingen in de regio in de gaten en maken voor het afreizen de afweging of het risico beheersbaar en aanvaardbaar is.

  De COVID-19 besmettingsgraad levert mogelijk een (toenemend) risico voor de continuïteit en veiligheid op. Er kunnen in- en uitreisbeperkingen en lokale coronamaatregelen gelden, zoals een coronapas, (verplichte) testen en quarantaine.

  Oranje advies: (Alleen noodzakelijke reizen)
  Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Medewerkers/onderzoekers die een dringend belang hebben om toch af te reizen, overleggen dit vooraf met de instelling of faculteit. Studenten en medewerkers in de regio worden dringend verzocht terug te keren.
  Er heerst een groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Veel instellingen en openbare gelegenheden zijn (gedeeltelijk) gesloten en onderwijsinstellingen bieden beperkt onderwijs op locatie aan. Er kunnen in- en uitreisbeperkingen en lokale coronamaatregelen gelden, zoals een coronapas, (verplichte) testen en quarantaine. Een aantal landen buiten Europa houdt vanwege overheidsbeleid de grenzen tot nader order gesloten, waardoor automatisch een oranje reisadvies geldt.

  Rood Advies: (Niet reizen)
  Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Studenten en medewerkers in de regio worden actief teruggehaald.
  Er heerst een zeer groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Het openbaar leven ligt stil en reizen in en naar de regio is (bijna) niet meer mogelijk. In- en uitreisbeperkingen en lokale coronamaatregelen, zoals een coronapas, (verplichte) testen en quarantaine zijn van kracht.

 • Is de UvA verzekerd voor schade bij annuleringen en onderbroken reizen door het Coronavirus en wanneer kun je aanspraak maken op de UvA reisverzekering?

  De UvA heeft een reisverzekering bij de firma Meijers. In principe kan elke reis die voor studenten onder het curriculum valt of medewerkers die zakelijk reizen voor de UvA onder de reisverzekering vallen, zolang ze een groene of gele kleurcode hebben. Annuleringen en alle reisgebonden kosten vallen hieronder (bv ticket, taxi, verblijfkosten). Dit kan ook als je zelfstandig geboekt hebt voor werk of studie.

  Bepalend voor de dekking is dat de schade buiten de wil van verzekeringnemer/verzekerde(n) moet zijn ontstaan. Onder de dekking valt:

  • Als je vlucht wordt geannuleerd door de vliegmaatschappij en ze betalen (gedeeltelijk) niet terug.
  • Als er congressen worden gecanceld. Dit ligt ook buiten de wil van de betreffende verzekerde.
  • Indien de onderwijs- en onderzoekinstellingen gesloten worden in de getroffen regio, is dit een reden voor reisannulering of –onderbreking.

  Wanneer is er geen dekking via de UvA verzekering bij Meijers?

  Reizen naar of vanuit gebieden die door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aangemerkt als rode of oranje gebieden, vallen niet onder de dekking.

  Als je zelf de beslissing neemt om te annuleren, zonder dat er een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, dan is er geen dekking. Je kunt bij je faculteit nagaan of zij de kosten misschien wel kunnen dekken.

  Het moment van het boeken van een reis speelt ook een rol bij of je je geld terug krijgt. Boek je willens en wetens een reis voor studie of werk naar een gebied waar het Coronavirus heerst, dan kan men zich afvragen in hoeverre er dan gesproken kan worden van een ‘onzeker voorval’. Elke schadeclaim wordt individueel bekeken.

  Hoe kan ik een schademelding of verzoek indienen bij de UvA verzekering bij Meijers?

  Schademeldingen en verzoeken kunnen ter beoordeling/beantwoording worden gestuurd aan het e-mailadres: volmachtschade@meijers.nl. Vermeld hierbij dat je een medewerker of student van de UvA bent en voeg het ingevulde schadeformulier toe aan je e-mail.

  Zorg dat je in ieder geval de volgende gegevens aanlevert:

  • Een ingevuld schadeformulier 
  • Het bewijs waaruit blijkt dat je als medewerker/student van de UvA in het buitenland verbleef en  wat de geplande verblijfsperiode was (stage contract o.i.d.)
  • Of je al een terugreis had geboekt? Wat is hiermee gebeurd? Heeft hiervoor een restitutie plaatsgevonden?
  • Wat de extra kosten zijn geweest om terug te kunnen komen? Graag met een onderliggende berekening en uitleg van de kosten.
  • Iedereen dient individueel zijn eigen claim in te dienen (geen gezamenlijke claims).
  • Het polisnummer van de UvA reisverzekering is: DL221283
 • Mijn vraag staat hier niet tussen. Waar kan ik mijn vraag over reizen binnen en buiten Europa stellen?

  Neem contact op via coronavragen@uva.nl

Voor studenten

 • Kan ik stage lopen of een afstudeerproject doen in het buitenland in het academische jaar 2021/2022?

  Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland worden niet geschrapt in het academische jaar 2021-2022. Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland zijn mogelijk onder voorwaarde:

  • Er moet een positief reisadvies (code groen of geel) gelden voor het betreffende land waar de stage plaatsvindt.

  De reden is dat de UvA niet aan de zorgplicht en verzekeringsdekking kan voldoen als dat niet zo is. 

  Als studenten terug zijn gegaan naar het land van herkomst en in hun woonplaats aldaar een stage of onderzoeksproject hebben gevonden, kan dat wel doorgaan. Als studenten terug zijn gegaan naar het land van herkomst en buiten hun woonplaats een stage of onderzoeksproject hebben gevonden, kan dit mogelijk conflicteren met lokale COVID-19 regelgeving. De stage kan dan alleen doorgaan na overleg over mogelijke consequenties en nadat de student de opleiding expliciet heeft gevrijwaard van de zorgplicht van de UvA. Deze richtlijn voor stages en afstudeerprojecten geldt zowel voor verplichte als niet-verplichte onderdelen van het curriculum.

  Neem voor meer informatie en het opvragen van het formulier 'Vrijwaring van de student aan de UvA voor schade voortvloeiende uit stage/onderzoek in het buitenland met reisbeperkingen’ contact op met de Study Abroad Offices.

 • Ik ben een uitgaande Erasmus+ student. Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

  Als je je uitwisseling moet annuleren, onderbreken of in een ander land /thuisland online wilt voortzetten vanwege de coronacrisis, moet je, om je recht op de Erasmus beurs te behouden, een zogenoemde force majeure aanvragen. Er is namelijk sprake van overmacht, waardoor de uitwisseling niet aan de reguliere eisen kan voldoen.

  Alleen als je (online) colleges of opdrachten blijft volgen of maken vanuit het gastland, hoef je geen force majeure aan te vragen.

  Force majeure aanvragen – Studie studenten

  Studie studenten kunnen de force majeure hier aanvragen. We hebben daarbij de volgende twee documenten van nodig: 

  • Een Statement - Declaration of Host University waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van de gastuniversiteit dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Let op: Had je al een force majeure aangevraagd bij het International Office, dan moet je dit alsnog ook doen via Canvas! Gebruik hiervoor de bovenstaande link.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ studie studenten 


  Force majeure aanvragen – Stage studenten

  Ben je stage student? Dan moet je een email sturen naar erasmus-sts@uva.nl onder vermelding van ‘Force Majeure Traineeship – [Naam Student]’

  Voor een force majeure-aanvraag van stage studenten (hier vallen ACTA en AMC studenten ook onder) hebben we de volgende twee documenten van je nodig: 

  • Een Learning Agreement After Mobility waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van het instituut dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Deze documenten moeten in één mail verstuurd worden.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ stage studenten

Voor Nederlandse Exchange studenten

Specifieke vragen en antwoorden voor exchange studenten zijn hier te vinden.

Voor internationale diploma-studenten

More specific questions and answers for international students can be found here.

Voor medewerkers en international staff

 • Houdt de UvA loon of vakantiedagen (bij quarantaine) in als je op vakantie gaat naar een gebied dat rood of oranje is bij vertrek?

  De UvA gaat geen loon inhouden. Afreizen naar een oranje of rood gebied op het moment van vertrek kan wel tot gevolg hebben dat je vakantiedagen op moet nemen voor de quarantaineperiode.

  Bij landen met code oranje bij vertrek

  De Rijksoverheid raadt het af om op vakantie te gaan naar landen die code oranje hebben. Wie dat toch doet, krijgt het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis 10 dagen in quarantaine te gaan.

  • Je komt tijdens deze periode uiteraard niet naar de werkplek of een UvA-locatie. De universiteit heeft de verplichting haar overige medewerkers en studenten een veilige werkomgeving te bieden.
  • Als dat betekent dat je in die periode helemaal niet kan werken, is dat op eigen risico.
  • Voor de quarantaineperiode neem je verlofdagen op als er niet gewerkt kan worden, tenzij de werkzaamheden vanuit huis kunnen worden verricht.
  • Mochten je verlofdagen niet toereikend zijn, dan wordt een voorschot genomen op het vakantietegoed van volgend jaar.

  Bij landen met code geel bij vertrek die oranje worden gedurende de vakantie

  Een verandering van de situatie waarbij code geel oranje wordt, waardoor je tijdens de vakantie of na terugkeer in quarantaine ‘overkomt’ jou. De gevolgen zoals genoemd onder code oranje zijn dan niet van toepassing. Het hangt van de specifieke omstandigheden af, of in redelijkheid ook een ‘bijdrage’ van jou zou kunnen worden gevraagd.

  Bij landen met code rood

  Als een land of gebied rood is, wordt daar naartoe afreizen ernstig afgeraden omdat er ‘levensbedreigende situaties kunnen ontstaan’ vanwege corona, maar ook om andere redenen zoals oorlog of ander gevaar. Voor zover het al mogelijk is om zo’n land binnen te komen, gebeurt dit geheel op eigen risico met alle gevolgen zoals die onder code oranje zijn beschreven.