Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Corona: Gezondheid en preventie

Informatie over veiligheid en maatregelen op de campussen vind je op de pagina over gebouwen en faciliteiten.

 • Wat moet ik doen als ik (milde) klachten heb die passen bij het coronavirus?

  Als je een van de onderstaande (milde) klachten hebt, dan blijf je thuis en meld je je bij de GGD (telefonisch of per website) voor een coronatest.

  • verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn);
  • verhoging (hoger dan 38°C) of koorts;
  • last van hoesten of benauwdheid hebt;
  • plotseling verlies van reuk of smaak hebt (zonder neusverstopping).

  Heb je ernstige klachten die horen bij het Coronavirus zoals hoge koorts, ernstige benauwdheid of voel je je erg ziek, bel dan direct je huisarts of de huisartsenpost. Ga niet naar de huisarts toe. Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je getest wordt.

 • Wat moet ik doen bij een positieve uitslag van een coronatest?

  Bij een positief resultaat word je verzocht in thuisisolatie  te gaan. De GGD zal je de precieze instructies hiervoor geven en een bron- en contactonderzoek uitvoeren. Of je wordt gevraagd zelf je contacten te informeren. 

  • Ben je een medewerker bij de UvA? Volg dan de aanwijzingen van de GGD op. Je meldt je ziek als je geen werk vanuit huis kunt verrichten of maakt afspraken over je werk met je leidinggevende. Je hoeft niet te melden dat je COVID-19 hebt, maar de UvA stelt het op prijs als je dat wel doet, in het belang van een veilige werk-en studieomgeving. De ziekmelding wordt afgehandeld als een 'gewone' ziekmelding, er wordt dus niet geregistreerd dat je COVID-19 hebt. 
  • Ben je student bij de UvA? Volg de instructies van de GGD en overleg met je opleiding (bijvoorbeeld via de studieadviseur of onderwijsbalie) over het volgen van onderwijs op alternatieve wijze. Je hoeft niet te melden dat je COVID-19 hebt, maar de UvA stelt het op prijs als je dat wel doet, in het belang van een veilige werk-en studieomgeving. De ziekmelding wordt afgehandeld als een 'normale' ziekmelding, er wordt dus niet geregistreerd dat je COVID-19 hebt. 

  Over het bron- en contactonderzoek

  Het onderzoek van de GGD heeft ook betrekking op contacten waarmee je langer dan vijftien minuten op meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte bent geweest. Dit kunnen medestudenten, collega’s of externe relaties zijn. De GGD kan contact opnemen met deze mensen voor bron- en contactonderzoek. Ook kan de GGD een dwingende maatregel voor thuisisolatie opleggen voor contacten. In de zwaarste variant kan op last van de GGD een locatie (tijdelijk) gesloten worden. Lees hier meer over het bron-en contactonderzoek. 

 • Wat doet de UvA als een medewerker of student besmet is met het Coronavirus?

  Studenten en medewerkers zijn niet verplicht om de UvA te informeren als zij positief getest zijn op het coronavirus. Toch stelt de UvA het op prijs als je je opleding of leidinggevende informeert in het belang van een veilige studie-en werkomgeving. 

  Alle meldingen van een besmetting met corona worden anoniem afgehandeld. Met toestemming van de student of de werknemer zal de opleiding of leidinggevende de directeur bedrijfsvoering of dienstredacteur informeren. Die legt de melding voor aan de stafadviseur Integrale Veiligheid van de UvA. Deze kan dan bepalen of er aanpassingen nodig zijn in de werk-of studieomgeving.

  De leidinggevende of opleiding:

  • Vraagt medewerkers of studenten niet naar een besmetting met het coronavirus
  • Mag niet (schriftelijk) vastleggen wanneer een student of medewerker vrijwillig een coronabesmetting meldt.
  • Deelt geen informatie over een besmetting met het coronavirus met anderen, zoals collega's of medestudenten
  • Behandelt de ziekmelding van een besmette medewerker of student als een 'gewone' ziekmelding

  Als de GGD een faculteit of dienst informeert dat een besmette medewerker of student op locatie is geweest dan wordt de faculteit of dienst geadviseerd om de nabije omgeving te informeren. De inhoud van de boodschap is een feitelijke weergave van de stand van zaken met een contactadres waar collega's of studenten terecht kunnen voor vragen of zorgen. De inhoud van de boodschap mag nooit terug te herleiden zijn tot de besmette persoon. 

 • Ben ik verplicht om een mondkapje te dragen op de campus en in de gebouwen van de UvA?

  Het kabinet wil een mondkapjesplicht op korte termijn juridisch mogelijk maken. Vooruitlopend op de verplichting heeft het kabinet nu ook aangegeven dat mondkapjes in het hoger onderwijs gedragen moeten worden als studenten en medewerkers van A naar B gaan tussen colleges door.

  Voor de UvA betekent dit dat vanaf nu een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen in alle binnenruimten (gangen, liften, hallen etc.), totdat je op de plaats van bestemming bent. Dit geldt ook voor de bibliotheek. We vragen je het mondkapje pas af te doen tijdens colleges of achter een werkplek. Hou je het kapje liever op? Dan mag dat natuurlijk.

  Voor sommige ruimtes (zoals laboratoria) gelden speciale richtlijnen, deze hebben altijd voorrang op de algemene richtlijnen van de UvA.